Jeres tactuus rejse

At gøre forandring til en tryg proces handler for ledelsen om muligheden for at følge trivslen i virksomheden tæt fra uge til uge gennem data. For medarbejderen handler det om, at udvikle og styrke kompetencer inden for selvledelse, følelsesregulering og robusthed gennem indsigt i egen adfærd og evaluering af, hvad der virker og ikke virker.

Frit efter “Principles” af Ray Dahlio

On-boarding: Præsentation af tactuus APPen og hensigt med forløbet fremlægges sammen med introduktion til, hvordan vi alle kan arbejde med at øge vores robusthed, bekymre os mindre og blive tryggere ved forandring.

Data-indsamling: Det helt centrale i tactuus APPens opbygning er en meget enkel tilgang til data-indsamling, så data bliver konkrete og operationelle. Data indsamles ved hjælp af videnskabelig valideret metode. Anonymitet er en absolut forudsætning, og vi opfylder naturligvis GDPR. Det tager ca. 15 sekunder dagligt at udfylde survey.

Det skal være sjovt og lærerigt: Medarbejderern får adgang til viden for hver gang de har udfyldt 4 trin på rejsen, samt får dagligt adgang til at se, om deres score er højere eller lavere end i går. Der foregår ikke diagnosticering på baggrund af scores, men blot en invitation til at reflektere over, hvad der udløste en høj henholdsvis en lav score. Medarbejderens personlige notesblok i tactuus APPen bliver på den måde et erfaringsskatkammer at trække på i fremtiden.

Output til ledelsen: Enkelhed er vejen frem. Output præsenteres som ugentlige gennemsnit af data, samt anonymiseret feedback fra medarbejderne i 4 kategorier: work-life balance, kommunikation & konflikt, kultur, effektivitet.

Tactuus forløbet kan med fordel opfølges af kursusforløb, som adresserer aktuelle behov afdækket under trivselsmålingen.

Investeringen

En tactuus-rejse indeholder de 5 trin (inkl. datamåling 2-3 uger) og 1 opfølgende workshop (á 4 timer, op til 12-15 deltagere):

RejserAntal medarbejderePris
Lille rejse 6-24 45.000 kr
Mellemstor rejse 25-49 65.000 kr
Stor rejse 50-7580.000 kr
Priser eksl. moms