Om vores personlige forløb har vores kunder sagt:

Jeg kan nu fokusere på mine opgaver, i stedet for på om jeg er god nok, og det gør, at jeg præsterer langt bedre end før.

Jeg opdagede, at vores udfordring lå et helt andet sted, end jeg havde troet, nemlig hos mig som leder og den kultur, jeg ubevidst var kommet til at skabe omkring mig.

Efter mit forløb forstod jeg, at jeg slet ikke skulle levere så meget, som jeg troede i min hverdag, og det var en kæmpe byrde af mine skuldre.

Min kone siger til mig, at jeg ser så glad ud hele tiden

Jeg er tilbage i job efter 6 sessioner (og det efter at have være sygemeldt i 6 måneder, og gået til psykolog, læge og haft søvnproblemer før jeg startede på forløbet), hvis forløbet ikke havde virket, ville jeg ikke have anet, hvad jeg skulle gøre.

Data viser

8 deltagere i vores personlige forløb blev bedt om at udfylde deres oplevelse af stress-symptomer, arbejdsglæde og følelsen af godt helbred før og efter 8 personlige sessioner.
Højt stress-niveau fører ofte til fysiske symptomer, som gør, at vi føler, at vore helbred bliver dårligere, og mange søger læge for disse symptomer, før de søger værktøjer til at håndtere stress.

Om vores team-udvikling og tactuus APP-forløbet har vores kunder sagt:

Jeg føler mig for første gang rigtig tryg på arbejde, jeg er ikke længere bekymret, når jeg tænder computeren om morgenen.

Vi har opnået en helt ny følelse af holdånd, hvor vi føler os trygge ved at bede hinanden om hjælp og præsentere fejl, så vi kan løse dem i fællesskab

Thank you for triggering us to become aware of ourselves and better co-workers ! You are an indispensable team member by now.

Data viser

Data indsamlet fra et lederteamsudviklingsforløb før og efter 8 workshops og 8 personlige sessioner, hvor fokus var på trivsel og motivation.
Teamet blev bedt om at vurdere deres egen motivation m.m. før og efter forløbet på en skala fra 0 – 10, hvor 10 var det bedste.
Udviklingen i evaluering af markørene for arbejdskultur målt ved hjælp af tactuus APPen fra marts 22 til november 22 som en del af tactuus abonnementet. Hver kategori bygger på spørgsmål stillet via APPen, hvor der kan gives score fra 0 – 100, hvor 100 er bedst. På denne måde kan vi hele tiden følge udviklingen i vores kultur, og være bevidste om hvilken del af vores kultur, hvor det giver størst mening at have fokus i den kommende tid. Her ses en flot øgning i tilfredsheden med arbejdsgangene og en flot samlet stigning i overordnet evaluering af arbejdskulturen.

Stolt leverandør til