Siden 2017 har tactuus personlige forløb hjulpet klienter med at håndtere stress, pressede ydre påvirkninger og livsforandringer.

Forløbet er for dig, som er nysgerrig på at se indad og lære, hvordan dit eget perspektiv kan ændre din tilgang til situationen, som du står i, og hjælpe dig med
at give slip på stress.

Forløbet er også for dig, som ligenu føler dig fastlåst og i tvivl om dit næste skridt, om det så er i arbejdslivet eller privatlivet.

Forløbet er en kombination af mentale redskaber, strategier og viden samt guidede meditationsøvelser, hvor du træner at kigge indad og kende dig selv,
for at kunne ændre dit perspektive og moderere tanker, følelser og adfærd, som lige nu spænder ben for dig eller giver anledning til konflikt og stress.

Ved hjælp af mentale redskaber, strategier og meditationsøvelser lærer du konstruktiv selvevaluering, så du i stedet for at opleve dig som et offer for omstændighederne, kan moderere din egen adfærd og måde at være i verden på og derved slippe stress og konflikter.

Det har andre klienter sagt om forløbet:

Jeg kan nu fokusere på mine opgaver, i stedet for på om jeg er god nok, og det gør, at jeg præsterer langt bedre end før.

Jeg opdagede, at vores udfordring lå et helt andet sted, end jeg havde troet, nemlig hos mig som leder og den kultur, jeg ubevidst var kommet til at skabe omkring mig.

Efter mit forløb forstod jeg, at jeg slet ikke skulle levere så meget, som jeg troede i min hverdag, og det var en kæmpe byrde af mine skuldre.

Min kone siger til mig, at jeg ser så glad ud hele tiden

Jeg er tilbage i job efter 6 sessioner (og det efter at have være sygemeldt i 6 måneder, og gået til psykolog, læge og haft søvnproblemer før jeg startede på forløbet), hvis forløbet ikke havde virket, ville jeg ikke have anet, hvad jeg skulle gøre.

Det har data vist:

8 deltagere i vores personlige forløb blev bedt om at udfylde deres oplevelse af stress-symptomer, arbejdsglæde og følelsen af godt helbred (på en skala, hvor 1 var dårligst og 10 var bedst) før og efter 8 personlige sessioner.
Højt stress-niveau fører ofte til fysiske symptomer, som gør, at vi føler, at vore helbred bliver dårligere, og mange søger læge for disse symptomer, før de søger værktøjer til at håndtere stress.

Det får du med fra forløbet:

  • 8 sessioner á 90 minutters varighed
  • 8 ugers mental træningsprogram via min APP “Træn mindfulness”
  • Få indblik i din egen følelsesmæssige stil
  • Øg din selverkendelse
  • Bliv en del af din egen løsning
  • Kom ud af stress symptomer
  • Kom ud af fastbrændthed

FAQ:

“Hvad nu, hvis jeg gennem forløbet opdager, at jeg har det helt forkerte arbejde eller den forkerte ægtefælle (dvs. jeg ender med mange flere problemer, end jeg havde før)?”

Det er rigtigt, at når vi kender os selv bedre, træffer vi bedre beslutninger, men ingen anden end dig kan beslutte, hvilke indsigter du skal handle på, eller hvordan
du skal handle på dem.
Når du får større indblik i dig selv, bliver du gladere, friere og mere tilgivende, hvilket også har en positiv effekt på din måde at være i verden og på dine omgivelser.
Hvis du efter grundig reflektion beslutter dig for, at du skal videre, kan forløbet selvfølgelig hjælpe dig godt på vej, men det er dig, som bestemmer.

“Skal forløbet så bare lære mig at finde mig i et dårligt arbejdsmiljø eller i andre menneskers hensynsløse adfærd?”

Nej, selvfølgelig ikke. Forløbet lærer dig at skille tingene ad. Når vi er i en stress-tilstand ser vi verden igennem et kaotisk filter, hvor det er svært at finde løsninger
eller veje ud af en presset situation.
Når du gennem forløbet opnår større mental balance, kan du bedre skille ad, hvilken del af din stress, som kommer fra dine egne indre mønstre, og hvilken del som tilføres
dig af omgivelserne, og så bliver det nemmere at sætte dine grænser.

Praktiske oplysninger:

Forløbet koster 18.750 kr (inkl. moms), og kan efter aftale betales over 3 rater á 6.250 kr.

Sessionerne afholdes på Navitas, Aarhus eller digitalt over zoom/teams/meet med ligeså god effekt.